Utolsó  frissítés:  2019.  július 21.

Szeretettel üdvözlünk minden látogatót

a Bókay Árpád Országos Biológiaverseny honlapján.

 Üzenet küldése

 Üzenet küldése

Versenyfelhívás

XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny


A Kerek Világ Alapítvány

(Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola)

 Országos Biológiaversenyt hirdet.


A verseny célja:

a természetet szerető, értő gyerekek további ismeretszerzésre ösztönzése, tehetséggondozás.


A versenyünkkel huszadik éve kívánunk emlékezni névadónk: dr. Bókay Árpád orvosprofesszor tudományos- és emberi nagysága előtt.


A versenyt 5 -6. és 7 -8. osztályban indítjuk.

(a versenyen a 6 és 8 osztályos gimnáziumok aktuális évfolyamán tanulók is indulhatnak!)


A verseny benevezési feltétele: pályamunka készítése.


AA pályamunka témája 7 -8 . osztá ly :

Expedíció a természetben


Bizonyára elgondolkoztatok már azon, hogy vajon milyen lenne egy expedíció tagjaként felfedezni valamely élőhely élőlényeit, környezeti tényezőit?


Pályamunkáitokban mutassatok be egy élőhelyet, vagy annak kisebb részét! Ismertessétek növény- és állatvilágát, ökológiai körülményeit, természetvédelmi problémáit! Írhattok valós, vagy elképzelt élőhelyről, expedícióról!


A pályamunka témájához kapcsolódva, annak feldolgozásaként készítsetek érdekes rejtvényt, társasjátékot, makettet, lapbookot, stb.

 

A pályamunka terjedelme max. 5 gépelt oldal + a mellékletek.


 Értékelés: Pályamunka: 70 pont

Rejtvény: 30 pont


              A l yamu nka témáj a 5-6. osztá ly :

Gyermekmesék állathőseiBizonyára kiskorotokban nektek is volt kedvenc állatos mesétek,filmetek.

Vajon melyek ezek az állatok és milyen tulajdonságaik alapján váltak a mesék, filmek szereplőivé?

Pályamunkáitokban mutassátok be az állat (állatok) élőhelyét, testfelépítését, tulajdonságait, a természetes életközösségben betöltött szerepét!


Pályamunkáitok témájához  kapcsolódva, annak feldolgozásaként készítsetek érdekes rejtvényt, társasjátékot, makettet, vagy akár diorámát, lapbookot, stb.

 

A pályamunka terjedelme max. 4 gépelt oldal + a mellékletek.


 Értékelés: Pályamunka: 70 pont

Rejtvény: 30 pont


           
 Bekü l dési hatá ridő: (postára adás végső dátuma) 2019. január 9.


Nevezési díj: 1500 Ft/fő, amelyet iskolánk alapítványa, a


Kerek Világ Alapítvány 11718000-20329701 számlaszámára kérjük utalni, vagy


Kerek Világ Alapítvány 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 69. címre rózsaszínű postautalványon befizetni.

Az  utalásnál és a befizetési csekknél is kérjük feltüntetni: Bókay Árpád Országos Biológiaverseny.A befizetési csekk másolatát a pályamunkákhoz mellékelni szíveskedjenek!


A pályamunkákat Bókay Árpád Országos Biológia Verseny

1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 69. címre várjuk.A pályamunkák beérkezését követően két feladatsor otthoni megoldása,

a korosztálynak megfelelő, klasszikus biológia témaköréből.


 Értékelés: 100 –100 pont


Hatá ridők


 Pál yamu nkák bekü l dési harideje: 2 019. janu ár 09.

I. feladatsor( feladatlap) internetes megjelenése: 2019. január 15.

I. feladatsor ( feladatlap) beküldési határideje:     2019. február 09.


II. feladatsor ( feladatlap) internetes megjelenése: 2019. február 11.

II. feladatsor ( feladatlap) beküldési határideje:     2019. március 06.

A feladatlapok, megoldólapok a www.biologiaverseny.hu honlapról letölthetők.

DÖNTŐ: 2019. április 26-án a Bókay Árpád Általános Iskolában, ahol az összesített eredmények alapján a legtöbb pontot elért 20 - 20 tanuló méri össze tudását előre megadott tematika alapján.


 Ju ta l maz ás:

1. helyezettek - tablet

2. helyezettek digitális fényképezőgép

3. helyezettek –távcső


Valamennyi résztvevő emléklapot kap, külön díjazzuk a legjobb pályamunkákat, legeredményesebb iskolát.További felvilágosítás Krakkerné Berki Hajnalkától kapható a 06-1 /291 48 36-os telefonszámon.
Budapest, 2018. szeptember  03.


Expedíció a természetben